วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

  นางสาวกาญจนา     แสนกล้า    ชื่อเล่นต่าย 
คบ.2  หมู่  1      รหัส544188028    เอกการประถมศึกษา
ที่อยู่  197  หมู่  20    ตำบลโคกกระชาย    อำเภอครบุรี     จังหวัดนครราชสีมา  30250
นิสัยเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆ ไม่ชอบอะไรที่มันเรื่องมาก